Conseil d’Administration – Verwaltungsrat

Président
+Gestion hangars

Präsident
+ Hangarsführer
Eric
MATHIEU
+352 26 950 526
+32 475 62 05 37
president
@rycw.be
Vice-Président

Vize-Präsident
François
GERARD
+32 80 447 181
+32 477 640 066
francois.gerard
@rycw.be
Trésorier

Schatzmeister
Serge
DEKROM
+32 499 407 038 tresorier
@rycw.be
Secrétaire

Schriftführer
Virginie
GROSJEAN-HERION
+32 87 269 401
+32 472 914 917
virginie.herion
@rycw.be
Secrétaire-adjointe

2. Schriftführer
Iris
GOFFART
+32 470 260 248 secretariat
@rycw.be
Chef de base

Basis Manager
René
SOLHEID
+32 87 552 602
+32 486 783 435
rene.solheid
@rycw.be
Chef de base adjoint

2nd Basis Manager
Peter
OPSOMER
+32 87 553 940
+32 491 597 127
peter.opsomer
@rycw.be
Responsable matériel

Materialwart
Yvan
PEETERS
+32 3 231 99 52
+32 474 566 810
yvan.peeters
@rycw.be
Responsable matériel adjoint

2. Materialwart
Guy
ROGGEMANS
+32 496 541 301 guy.roggemans
@rycw.be
Responsable jeunesse

Jugendverantwortlicher
Patrick
HERMAN
+32 498 989 059 patrick.herman
@rycw.be
Webmaster Roger
FRAIKIN
+32 475 220 829 roger.fraikin
@rycw.be

Délégué par le Conseil d’Administration (renfort entretien base et matériel)
Durch das Verwaltungsrat delegiert (Verstärkung für Hafen und Material)

Délégué « Matériel »
Delegiert « Material »
Eric
PARMENTIER
+32 478 374 221 eric.parmentier
@rycw.be